Fy nhrin yn dda-Galw am weithredu yn eich ysbyty lleol

Mae miloedd o weithredwyr yn cefnogi Fy nhrin yn dda. Nawr yw’r amser am arweiniad cryf ar draws y DU mewn Ymddiriedolaethau Ysbytai (Lloegr), Byrddau Iechyd Lleol (Cymru) a Byrddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gogledd Iwerddon).

Yr ydym yn galw ar reolwyr ysbytai i wneud gwella gofal iechyd i bobl ag anabledd dysgu eu blaenoriaeth. Mae'n rhaid i sgandal disgwyliad oes isel a marwolaethau y gellir eu hosgoi ymhlith pobl ag anabledd dysgu ddod i ben.